Avís Legal

1. INFORMACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

NENNISIWOK SL (d’ara endavant, “NENNISIWOK és el titular del domini nennisiwoklab.com, amb CIF B-61487245 i direcció Carrer del Torrent d’En Vidalet, 55, Barcelona. L’adreça de contacte és hello@nennisiwok.com.

Recomanem llegir atentament el present avís legal i altres polítiques abans d’usar la nostra plataforma i els nostres serveis. Qualsevol ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquests i altres documents legals i la seva submissió a la legislació espanyola en tot moment, renunciat expressament a qualsevol altre fòrum.

2. GARANTIES I RESPONSABILITATS

A través de la seva pàgina web, NENNISIWOK a través de la seva pàgina web ofereix informació sobre els seus productes de manera genèrica. L’usuari que accedeix a la web reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat de l’ús d’aquesta pàgina web i es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, i en aquest cas podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establerta.

NENNISIWOK es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la seva configuració i presentació i de les condicions generals, així com d’eliminar informació o suspendre temporalment l’accessibilitat al web.

NENNISIWOK no pot garantir:

a) La inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics que es produeixin durant la connexió a Internet.

b) I no es fa responsable dels danys que es poguessin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes o danys al sistema informàtic fora del control del titular de la web.

c) L’aplicació de la seva Política de Privacitat a accessos mitjançant enllaços de tercers a aquesta web, ni a través d’enllaços d’aquesta web a altres webs.

o  Tot enllaç de tercers a aquesta web haurà de fer-se a la seva pàgina principal o d’entrada, prèvia autorització i per escrit del titular i no es podrà realitzar cap modificació, limitació ni cap mena de manifestació sobre la web, havent de complir, així mateix, amb la resta de les previsions d’aquesta normativa.

o En cas d’existir enllaços no supervisats per NENNISIWOK no s’assumiran responsabilitats sobre els enllaços o continguts o conseqüències de l’ús d’aquests enllaços.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquesta web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts inclosos en la web (textes, continguts audiovisuals, codi font, disseny gràfic, signes, logos, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements i continguts necessaris per al seu funcionament) són propietat del titular d’aquesta.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà donar lloc a conseqüències legals.

Els continguts que pogués contenir la web que no fossin de la seva titularitat gaudeixen de l’autorització dels seus titulars per al seu ús i comunicació i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

La simple navegació o ús de la web no atorga en cap cas llicencia o cessió total o parcial de drets sobre els drets de propietat intel·lectual quedant expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels seus titulars.

4. PRIVACITAT

NENNISIWOK garanteix la confidencialitat de les dades personals que vostè faciliti a la nostra plataforma i l’aplicació de les mesures de seguretat establertes per la normativa. Si vol conèixer la nostra Política de Privacitat faci clic aquí.