> Política de Privacitat

NENNISIWOK SL (“NENNISIWOK”) com a responsable del tractament, garanteix un adequat i consistent estàndard de protecció de dades a les persones físiques que siguin les dades de les quals siguin objecte de tractament per part de la nostra empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 679/2016) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals.

NENNISIWOK només tractarà dades de manera responsable i diligentment, d’acord amb les bases legals que permetin el seu tractament. També s’adopten totes les mesures de seguretat apropiades i requerides per tal d’evitar qualsevol tipus de risc avaluat i identificat de manera objectiva que pugui afectar els drets i les llibertats de les persona físiques que puguin ocórrer i/o sorgir fruit de les activitats de tractament de la nostra empresa.

A continuació oferim informació addicional extensa en relació amb les activitats de tractament específiques que NENNISIWOK realitza a través de la seva pàgina web:

1. Responsable del tractament

  • Raó social: NENNISIWOK SL (“NENNISIWOK”)
  • CIF: B-61487245
  • Adreça: Carrer del Torrent d’En Vidalet, 55 08024 Barcelona.
  • Direcció d’email: hello@nennisiwok.com

2. Finalitat del tractament de les dades personals

NENNISIWOK tractarà les seves dades personals per a complir amb les següents finalitats:

  • Respondre a les seves preguntes, sol·licituds d’informació i sol·licituds de vacants de treball, donat el consentiment que se’ns ofereix a l’hora de contactar amb nosaltres a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web. Article 6.1.a) de Reglament General de Protecció de Dades 679/2016.

Una vegada que la finalitat per la qual les seves dades van ser recollides hagi estat complerta, aquests s’eliminaran i només es conservaran aquelles dades que siguin necessaris per a gestionar reclamacions o per a complir amb obligacions legals. En el cas de realitzar comunicacions comercials, les dades així mateix seran conservats fins a la finalització dels terminis determinats per la legislació aplicable o fins al moment en què les parts interessades exerceixin oposició al tractament.

3. Destinataris de les dades personals

Les dades personals no seran cedits a cap tercer, excepte en aquells casos en què existeixi alguna obligació legal.

4. Transferències internacionals de dades

No hi ha previstes transferències internacionals de dades.

Per a poder oferir-li els nostres serveis, NENNISIWOK contracta recursos que realitzen transferències internacionals de dades a països tercers situats fora de la Unió Europea. Aquests països compten amb un adequat nivell de protecció de dades personals declarat per la Comissió Europea així com aporten garanties suficients i adequades com les Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es realitzen transferències internacionals de dades són les següents::

  • En els casos en què hi hagi transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Microsoft, WordPressHubspotShopifyPinterestCloudfare, Facebook, Google, Google Adsense, Google AnalyticsAmplitudeAlexa i Youtube). Pot informar-se sobre les transferències internacionals de dades a països tercers que en les seves corresponents polítiques de tractament de dades personals.

5. Decisions automatitzades i elaboració de perfils de navegació

NENNISIWOK no realitza cap presa de decisions automatitzada ni tampoc elaboració de perfils.

6. DRETS DELS INTERESSATs

Com a usuari d’https://www.nennisiwoklab.com, tindrà dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no són necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollits.
   Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament. En aquest cas només conservarem les dades estrictament necessàries per a poder realitzar l’exercici de reclamacions.
   Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici dels seus drets, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres, a la nostra adreça de correu electrònic hello@nennisiwok.com. Si considera que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu espai web www.aepd.es.